Komunikat zawodów

organizowanych w SP 63 w Bydgoszczy w drugą środę marca – 9 marca 2016 r.

 

I Cel zawodów:

 1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży

 2. Wdrażanie do współzawodnictwa sportowego

II Organizatorzy:

 1. Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy

 2. Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy

 3. Międzyszkolny Klub Sportowy przy SP 63

 4. Kujawsko – Pomorski związek Sportowy

III Termin i miejsce zawodów:

 1. Zawody odbędą się w środę 9 marca 2016, ul. Goszczyńskiego 3

 2. Uroczyste otwarcie zawodów: 9.00.

IV Uczestnictwo:

 1. Prawo startu mają uczniowie bydgoskich szkół podstawowych z klas I – IV

(w kategoriach wiekowych obowiązuje przynależność klasowa a nie rocznikowa)

 1. Szkoła ma prawo zgłosić 14 uczniów (7dz, 7ch) na poziomie jednej klasy

 2. Uczniowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

 3. Uczeń ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie

 4. Szkoła ma prawo zgłosić max. 2 sztafety w jednym roczniku (normalnie punktujące)

V Przepisy organizacyjno - techniczne:

 1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.

 2. Pomiar czasu ręczny.

 3. Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów.

 4. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA

VI Nagrody:

 1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone medale.

 2. Dyplomy za miejsca 4-6 w klasach I i II

 3. Medale dla trzech najlepszych sztafet w każdej kategorii wiekowej.

VII Punktacja zawodów:

  1. Indywidualna: 1m – 10pkt, 2m – 9pkt, 3m – 8pkt………..10m – 1pkt;

  2. Sztafetowa: 1m – 20pkt, 2m – 18pkt, 3m – 16pkt, 4m – 14pkt, 5m – 12pkt;

VII Ogólne zasady uczestnictwa:

 1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator (medale + komisja sędziowska)

 2. Opiekę medyczną zapewnia organizator

 3. Obsługę sędziowską ustala organizator z Przewodniczącą K-P Kolegium Sędziów

 4. Zgłoszenie do zawodów dostarczamy na czytelnie wypełnionych kartach startowych (wzór w załączeniu) do organizatora najpóźniej 07.03.2016

 5. Organizator ma obowiązek przesłać wyniki w ciągu trzech dni po zakończonych zawodach na adres plywaniemkssp63@wp.pl, które zostaną zamieszczone na www.mkssp63.pl

 6. Nie wystawiamy zawodników w stylu dowolnym grzbietem (dotyczy najmłodszych zawodników)

VIII. Program Turnieju 4 basenów – „Bryza” 2016:

8:00 – przybycie na pływalnię (wejście przez szkołę, szatnie w szkole)

8:05 – odprawa techniczna trenerów

8:30 – 8:45 rozgrzewka dziewcząt

8:45 – 9:00 rozgrzewka chłopców

9:00 oficjalne rozpoczęcie I bloku zawodów dla uczniów klas I i II

 • 25 m st. dowolnym chłopców i dziewcząt

 • 50 m st. grzbietowym chłopców i dziewcząt

 • 25 m st. klasycznym chłopców i dziewcząt

 • 25 m st. praca NN w strzałce grzbietowej (start z wody, zakaz pracy rękoma), chłopców i dziewcząt

 • sztafeta mieszana 4x25m st. grzbietowym

11:00 zakończenie I bloku zawodów i wręczenie medali

10:40 – przybycie na pływalnię (wejście przez szkołę, szatnie w szkole)

11:00 – 11:15 rozgrzewka dziewcząt

11:15 – 11:30 rozgrzewka chłopców

11:30 oficjalne rozpoczęcie II bloku zawodów dla uczniów klas III i IV

- 50 m st. grzbietowym chłopców i dziewcząt

- 100 m st. dowolnym chłopców i dziewcząt

- 50 m st. klasycznym chłopców i dziewcząt

- 100 m st. zmiennym chłopców i dziewcząt

 • sztafeta 4x50m st. zmiennym osobno dziewczęta i chłopcy

13:30 zakończenie zawodów i wręczenie medali

Ze sportowym pozdrowieniem:

Tomasz Kaja

Kierownik sekcji pływania MKS SP 63

Tel 606-434-139