w ww.rekinbydgoszcz.pl

Komunikat organizacyjny

ZAWODY PŁYWACKIE „DZIEŃ SPORTU Z REKINEM”

organizowane 1 czerwca 2015 r. w ramach Dnia Sportu ZS nr 26 w Bydgoszczy

I. Cel zawodów:

1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży,

2. wdrażanie do współzawodnictwa sportowego,

3. integracja zawodników MUKS „Rekin”.

II. Organizatorzy:

1. ZS nr 26 i trenerzy z SP nr 60 w Bydgoszczy,

2. MUKS Rekin Bydgoszcz .

III. Termin i miejsce zawodów:

1. Zawody odbędą się 1 czerwca (Poniedziałek) na basenie szkolnym „Laguna”,

2. uroczyste otwarcie zawodów: godz. 9.00,

3. Blok I klasy 1–3 godz. 9.00–11.00,

4. Blok II klasy 4–6 godz. 11.00–13.00.

IV. Uczestnictwo:

1. Uczniowie klas pływackich ze Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy startują w zawodach obowiązkowo,

2. uczniowie muszą posiadać zgodę rodziców,

3. uczeń ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie – Wyścigu Rodzinnym,

V. Przepisy organizacyjno-techniczne:

1. Pomiar czasu ręczny,

2. zawody zostaną rozegrane z podziałem na bloki,

3. zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA.

VI. Nagrody:

1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i w każdej klasie zostaną wręczone medale,

2. w Wyścigu Rodzinnym za miejsca 1–3 w każdej klasie wręczone zostaną Medale

3. za miejsca 4–6 wręczone zostaną dyplomy,


VII. Ogólne zasady uczestnictwa:

1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator,

2. obsługę sędziowską ustala organizator,

3. zgłoszenie do zawodów przyjmują trenerzy

VIII. Program zawodów:

Uroczyste otwarcie zawodów – godz. 9.00

Blok I, konkurencje

Klasa 1

25m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców

25m st. dowolnym dziewcząt i chłopców

25m st. klasycznym dziewcząt i chłopców

25m st. motylkowym dziewcząt i chłopców

Klasy 2 i 3

50m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców

50m st. dowolnym dziewcząt i chłopców

50m st. klasycznym dziewcząt i chłopców

50m st. motylkowym dziewcząt i chłopców

Wyścig Rodzinny 2 x 25 st. dowolnym

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Blok II, konkurencje (klasy 4–6)

50m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców

50m st. dowolnym dziewcząt i chłopców

50m st. klasycznym dziewcząt i chłopców

50m st. motylkowym dziewcząt i chłopców

Wyścig Rodzinny 2 x 25 st. dowolnym

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

IX. WYŚCIG RODZINNY:

Wyścig rodzinny to sztafeta 2 x 25m stylem dowolnym, w której zawodnik startuje ze słupka a rodzic (ewentualnie brat lub siostra) z wody. Prawo startu mają rodzice lub rodzeństwo bez względu na wiek.

OGRANICZENIE WYŚCIGU RODZINNEGO:

Jeżeli zgłaszają Państwo sztafetę rodzinną, a w niej dwóch zawodników Rekina np. brat jest w kl. 1 a siostra w kl. 4, to sztafeta taka ma prawo startu tylko w jednej kategorii klasowej (alternatywnie albo w kl. 1, albo w kl. 4)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW PŁYWANIA