Drukuj

 

 

KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKICH DRUŻYNOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH DZIECI 10-11 LAT” ORAZ "INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -POMORSKIEGO W PŁYWANIU DZIECI 10-11 LAT”

 

main bydgoszcz

 


Organizator:
Polski Związek Pływacki
Kujawsko – Pomorski Związek Pływacki
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Międzyszkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy

Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 22-23.05.2015 w Bydgoszczy na krytej pływalni „Bryza” przy SP 63, ul. S. Goszczyńskiego 3.

Kierownictwo zawodów i komisja sędziowska:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów K-PZP.
Naczelnikiem zawodów jest Przemysław Kotłowski, tel. 604-371-303

Program zawodów:
22.05.2015 (piątek) godz. 13:00-14:00 rozgrzewka przed I blokiem
godz. 14:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
godz. 14:00 – 17:00 – I blok zawodów

23.05.2015 (sobota) godz. 9:00 – rozgrzewka przed II blokiem
godz. 10:00- 13:00 – II blok zawodów

 

 

 

 

I blok 22.05.2015 piątek

Dziewczęta

Chłopcy

4.1

50 m st. motylkowym 11 lat

4.2

50 m st. motylkowym 11 lat

4.3

50 m st. dowolnym 10 lat

4.4

50 m st. dowolnym 10 lat

4.5

100 m st. grzbietowym 11 lat

4.6

100 m st. grzbietowym 11 lat

4.7

50 m st. klasycznym 10 lat

4.8

50 m st. klasycznym 10 lat

 4.9

200 m st. dowolnym 11 lat

4.10

200 m st. dowolnym 11 lat

4.11

4x50m st. zmiennym 11 lat

4.12

4x50m st. zmiennym 11 lat

II blok 23.05.2015 sobota

4.13

100 m st. klasycznym 11 lat

4.14

100 m st. klasycznym 11 lat

4.15

50 m st. grzbietowym 10 lat

4.16

50 m st. grzbietowym 10 lat

4.17

100 m st. dowolnym 11 lat

4.18

100 m st. dowolnym 11 lat

4.19

100 m st. zmiennym 10 lat

4.20

100 m st. zmiennym 10 lat

 4.21

200 m st. zmiennym 11 lat

4.22

200 m st. zmiennym 11 lat

4.23

4x50m st. dowolnym 11 lat

4.24

4x50m st. dowolnym 11 lat

 

5. Uczestnictwo:
- W zawodach mają prawo startu zawodnicy 10-11 letni (2005, 2004)
- Posiadający aktualne badania lekarskie oraz licencje zawodników.
- Zgłoszeni do zawodów przez klub.
- Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na trybunach prosimy o ograniczenie liczby kibiców.

6. Przepisy techniczne.
- Zawody przeprowadzane są seriami na czas, na pływalni 25-metrowej, 6-torowej
- Zawodnicy 11-letni startują w 2 konkurencjach ind. i 1 sztafecie w każdym bloku zawodów.
- Zawodnicy 10-letni startują w 4-ch konkurencjach indywidualnych dla nich przewidzianych
- Pomiar czasu ręczny
- Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów uzyskanych w oficjalnych zawodach w ostatnich 12 miesiącach, organizator zweryfikuje czasy zgłoszeń – po stwierdzeniu błędu zawodnik zostanie wystawiony NT
- Odprawa techniczna 22.05.2015. o godz. 13:30 w salce na parterze pływalni
- Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA

7. Zgłoszenia do zawodów w Splash Entry Edytorze (do pobrania na www.megatiming.pl) należy przesłać na adres e-mail: tomek.zwiejski@gmail.com do dnia 19.05.2015., do godz. 20:00

8.  Po opublikowaniu w Internecie (www.megatiming.pl) listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie do 21.05.2015 do godz. 17:00 i dotyczyć:
- wycofania zawodnika z konkurencji
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu.
Kluby zostaną rozliczone finansowo na podstawie ilości zgłoszonych zawodników w dniu 21.05.2015 po godz. 17:00 (nie wykreślamy na odprawie)

9. Nagrody i ocena „Drużynowego Wieloboju Pływackiego dzieci 10 i 11 lat”:
wg: Regulaminu PZP.

10. Nagrody „Indywidualnych Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pływaniu dzieci 10 i 11 letnich”:
- Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone medale, za miejsca 1-6 dyplomy.
- Klasyfikacja punktowa FINA (za 2 konkurencje) wyłoni najlepszą zawodniczkę i zawodnika w każdej kategorii wiekowej, dla których przewidziano nagrody od sponsora.
- Medale i dyplomy dla sztafet za miejsca 1-3
- Trzy najlepsze drużyny z rocznika 2004, 2005 na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę (punktują trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji oraz dwie najlepsze sztafety) otrzymają puchary

11. Zasady finansowania.
- Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
- Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
- Opłata startowa wynosi 30,00 zł od zawodnika.
- Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów (w tym listy startowe) wynosi 20,00 zł.

12. Otrzymują:
Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Pływacki
Kluby zrzeszone w Kujawsko-Pomorskim Związku Pływackim
Zaproszone kluby.
Kolegium Sędziów K-PZP.

 

Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy

85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3; tel/fax 340-55-99;

e-mail: plywaniemkssp63@wp.plwww.mkssp63.pl;

kontakt z trenerami pod nt tel. 606434139, lub 604371303