Drukuj

 

Aktualne władze Klubu, wybrane na walnym zebraniu w dniu 25.05.2018 r.

Zarząd Klubu:


Magdalena Hejza - Klimczak - Prezes
Ewa Rogóż- Adamczyk - Wiceprezes
Ewa Trojan - Skarbnik
Paulina Lorens-Mazur - Sekretarz
Agnieszka Dych - Członek Zarządu
Michał Siudziński - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:


Krzysztof Osiński - Przewodniczący

Katarzyna Serwińska - Sekretarz

Łukasz Ukleja - Członek Komisji


Dyżury zarządu: 

 

Poniedziałek : 17.00 - 18:00  
                        Prezes Magdalena Hejza - Klimczak 
                        tel. 697 743 598 
                        mail. prezes.rekin@gmail.com
 
Wtorek :          17.00 - 18:00 
                        Skarbnik Ewa Trojan 
                        tel. 509 162 522
 
Środa :           17:00 - 18:00
                       Wiceprezes Ewa Rogóż - Adamczyk
                       tel. 664 168 934 
                       mail. wiceprezes.rekin@gmail.com 

 

 

Aktualne władze Klubu, wybrane na walnym zebraniu w dniu 10.03.2017 r.

Zarząd Klubu:
Magdalena Hejza - Klimczak - Prezes
Jarosław Moritz - Wiceprezes
Ewa Trojan - Skarbnik
Paulina Lorens-Mazur - Sekretarz
Agnieszka Dych - Członek Zarządu
Michał Siudziński - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Joanna Matjakowska - Przewodnicząca
Krzysztof Osiński - Sekretarz
Łukasz Ukleja - Członek Komisji
Artur Dombrowski - Członek Komisji
Sebastian Klimczak - Członek Komisji

 

 

 

 

Poprzedni Zarząd:

1. Katarzyna Koczorowska - prezes
2. Szymon Sobowiec - wiceprezes
3. Agnieszka Waśkowska - sekretarz
4. Wioletta Tylicka - skarbnik
5. Agnieszka Dych - członek Zarządu
6. Michał Siudziński - członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

1. Sylwia Kubiś - przewodniczący
2. Sylwia Musiał - sekretarz
3. Tomasz Tylicki - członek Komisji
4. Małgorzata Paradowska - członek Komisji
5. Kinga Michałowska - członek Komisji