REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WSZECHSTRONNOŚCI W PŁYWANIU

1.Termin i miejsce zawodów.
1.1.Według zasad generalnych.
1.2.Zawody muszą się odbyć w trzeciej dekadzie listopada .

2.Kierownictwo zawodów i Komisja Sędziowska.
2.1.Według zasad generalnych.

3.Uczestnictwo.
3.1.Według zasad generalnych.
3.2.Startują zawodnicy 12-letni i starsi.

4. Program zawodów.
 Dziewczęta / Kobiety Chłopcy / Mężczyźni
4.1 400 m st. zmiennym 4.2 400 m st. zmiennym

5.Przepisy techniczne.
5.1.Według zasad generalnych.
5.2.Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

6. Ocena wyników.
6.1.Sprawozdania z zawodów winny wpłynąć do Komisji Pływania PZP w ciągu 7 dni od ich zakończenia.
6.2.Komisja Pływania PZP sporządzi sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich startujących.