REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WYTRZYMAŁOŚCI W PŁYWANIU

1.Termin i miejsce zawodów.
1.1.Według zasad generalnych.
1.2.Zawody muszą się odbyć w drugiej dekadzie października .
2.Kierownictwo zawodów i Komisja Sędziowska. Według zasad generalnych.

3.Uczestnictwo.
3.1.Według zasad generalnych.
3.2.Prawo startu mają zawodnicy 11-letni i starsi.

4.Program zawodów.
 Dziewczęta / Kobiety Chłopcy / Mężczyźni
4.1 800 m st. dowolnym 4.2 800 m st. dowolnym

5.Przepisy techniczne.
5.1.Według zasad generalnych.
5.2.Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

6.Ocena wyników.
6.1.Sprawozdania z zawodów winny wpłynąć do Komisji Pływania PZP w ciągu 7 dni od ich zakończenia.
6.2.Komisja Pływania PZP sporządzi sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich startujących.

7. Zasady finansowania.
7.1.Według zasad generalnych.

8.Postanowienia końcowe.
8.1.Według zasad generalnych.