REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WYTRZYMAŁOŚCI I WSZECHSTRONNOŚCI W PŁYWANIU 11 i 12 LAT

1. Termin i miejsce zawodów.
1.1.Według zasad generalnych.
1.2.Zawody muszą się odbyć w listopadzie.

2. Kierownictwo zawodów i Komisja Sędziowska.
2.1. Według zasad generalnych.

3. Uczestnictwo.
3.1. Według zasad generalnych.
3.2. Startują zawodnicy 11 i 12-letni.

4. Program zawodów.
 Dziewczęta/Chłopcy Dziewczęta/Chłopcy 11 lat 12 lat
4.1 200 m st. zmiennym 4.2 400 m st. zmiennym
4.3 400 m st. dowolnym 4.4 800 m st. dowolnym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zawody przeprowadzane są na pływalni 25-metrowej.
5.2. Zawody przeprowadzane są seriami na czas.
5.3. Dopuszcza się przeprowadzenie zawodów w formie sprawdzianu klubowego (wyniki zawodników nie trafiają do rankingu europejskiego).
5.4. Wyniki sprawdzianu weryfikuje OZP i przesyła do Komisji Pływania PZP w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.
5.5. Uczestnictwo w sprawdzianie jest warunkiem dopuszczenia do startu w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-13 lat w następnym roku kalendarzowym.
5.6. Program zawodów musi być identyczny jak wyżej opublikowany – nie można zmieniać kolejności konkurencji.

6. Komisja Pływania PZP sporządzi sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich startujących.
Obowiązuje od 01.03.2011