Nasi przedstawiciele w składzie :

Dawid Czechowski, Zuzanna Grochowska, Wojtek Jankowski, Emilia Odejewska, Patrycja Plechowska i Zosia Włazik,

w dniach 17-18 czerwca brali udział w Międzywojewódzkich Drużynowowych Mistrzostwach Młodzików w Gorzowie Wlkp.

Serdecznie gratulujemy udziału !